The First Truth

Here’s the first truth you spoke that I knew then to be true.

You went to the mountains to be with farmers. Ang karaniwang ulam ninyo ay sautéd sibuyas at paminsan ay bulaklak ng kalabasa. Napakalayo ng iyong tinuluyan sa bayan, sa kabihasnan. Simple ang buhay, walang gaanong kalabisan kung meron man. Naka-asa ang tao sa kalikasan.

Noong panahon na para kayo ay magpa-alam, pumunta ka sa bayan upang bumili ng manok para ibigay sa mag-asawa na kumupkop sa’yo habang ikaw ay naroon. Bihirang-bihira don ang magkaroon ng karne na pang-ulam. At galak na galak ka sa iyong sarili dahil ikaw ang magdadala non sa kanila.

Ngunit nagtaka ka kung bakit nila itinabi ang manok na iyong binigay at hindi agad kinain. Tinanong mo sila at ang sabi nila ay hinhintayin nila ang kanilang kasamahan para ipamahagi ang manok na ulam, na hindi rin naman madami.

Nahiya ka sa iyong sarili, sa iyong pagmamalaki. Nakita mo ang iyong pagmamataas, bilang isang tao na makapagbibigay sa kanila nitong manok. Gayong nang matanggap nila ay agad nilang inisip na kung anong meron sila ay dapat nilang ibahagi sa iba.

Lagi kong naiisip itong aral na ito. It resonates in me like the teachings of Christ and other teachers—Sadhguru, Ram Dass— but you’ve shown thru your experience.

When you see a man without food and you have food, you share your food. And who do you give credit to? Not yourself but the God who has given us all things.

We gave our family in Lucena a home to live in. Pero sino ba talaga ang nagbigay kundi ang Diyos? Sino kami upang magmalaki, gayong binigyan kami ng labis-labis at yung kalabisan nga ang aming binibigay? Hindi ba’t ang pulubi na walang-wala ang tahimik at patago na nagbigay sa templo at ang mayaman na madaming kalabisan ang maingay at nagmamalaki sa kanyang hinandog?

In times that I find myself feeling superior, I think of this memory.

Author: Joandrea

Hallo! I'm Jo! I write to tell stories that inspire.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s